Nimbus@PDSA

Nimbus@PDSA adalah perkhidmatan bagi perkongsian storan secara online (cloud storage) bagi memberi kemudahan menyimpan data, pemindahan dan perkongsian fail yang khusus untuk kegunaan rasmi pihak agensi Kerajaan.
Permohonan boleh dibuat dengan membuat permohonan secara rasmi melalui emel ke dc@digital.gov.my.