Visi, Misi dan Objektif

VISI

Sebagai penyedia perkhidmatan pengkomputeran awan (cloud computing) yang unggul kepada sektor awam.

MISI

Peneraju dalam pembangunan perkhidmatan pengkomputeran awam yang meliputi Perkhidmatan Infrastruktur (IAAS), Perkhidmatan Platform (PAAS) dan Perkhidmatan Perisian (SAAS).

OBJEKTIF