Cloud Hosting

Perkhidmatan Cloud Hosting
STANDARD
 • Development, Staging, Testing Server
 • Compute
 • Storage
Menyediakan virtual machine (VM) dengan ciri-ciri asas yang terdiri daripada compute iaitu pemprosesan vCPU dan memory, serta storan iaitu virtual disk untuk kegunaan server pembangunan / pengujian / staging.
ENTERPRISE
 • Production
 • Compute
 • Storage
 • Backup And Restore
Menyediakan virtual machine (VM) dengan ciri-ciri asas yang terdiri daripada compute iaitu pemprosesan vCPU dan memory, storan iaitu virtual disk serta dilengkapi pelaksanaan backup setiap 24 jam. Merupakan pakej untuk server production.
PREMIUM
 • Production (Critical Application)
 • Compute
 • Storage
 • Backup And Restore
 • Replication For Disaster Recovery
Menyediakan virtual machine (VM) dengan ciri-ciri asas yang terdiri daripada compute iaitu pemprosesan vCPU dan memory, storan iaitu virtual disk serta dilengkapi pelaksanaan backup setiap 24 jam dan replikasi berdasarkan RPO yang ditetapkan oleh agensi. Merupakan pakej untuk server production yang kritikal.
PREMIUM +
 • Production (Most Critical Application)
 • Compute
 • Storage
 • Backup And Restore
 • Replication (near zero downtime)
Menyediakan virtual machine (VM) dengan ciri-ciri asas yang terdiri daripada compute iaitu pemprosesan vCPU dan memory, storan iaitu virtual disk serta dilengkapi pelaksanaan backup setiap 24 jam dan replikasi (synchronous replication dengan zero data loss dan near zero downtime). Merupakan pakej untuk server production yang sangatĀ kritikal.
Permohonan Perkhidmatan Cloud Hosting

Permohonan untuk menggunakan perkhidmatan ini perlu dihantar secara rasmi ke alamat emel mygovcloudpdsa@digital.gov.my. Bagi pengguna yang telah dikenalpasti dan mempunyai akaun untuk capaian sistem secara online, sila klik link di bawah.

Servis Portal PDSA

Permohonan Melalui MyGovOSF

Maklumat lanjut