Kolokasi

Apa itu Kolokasi PDSA?

Perkhidmatan colocation (juga dikenal sebagai “colo”) PDSA menawarkan ruang atau rak untuk menempatkan server hak milik agensi dengan menyediakan kemudahan yang diperlukan untuk pusat data.

Ciri kolokasi PDSA
 • Kemudahan . menawarkan kemudahan rak,talian intenet dan pemantauan 24 jam 7 hari, intergrasi ke talian internet dan MyGovnet.
 • Bekalan Elektrik . menawarkan bekalan kuasa tanpa putus (HA), Backup power UPS dan juga genset.
 • Keselamatan Fizikal . keselamatan fizikal yang tinggi, termasuk pengawal keselamatan di lokasi, pengawasan 24 jam 7 hari, CCTV dan perlu memohon kebenaran untuk masuk ke PDSA.
 • Sistem Penyeyukan sistem penyejukan chiller, HAVAC
Kelebihan
 • Mengurangkan kos operasi ict agensi serta perbelanjaan kerajaan.
 • Pemantuan yang 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari setahun.
 • Keselamatan fizikal serta service level agreement (SLA) PDSA 99.5% downtime.
Tanggungjawab Agensi
 • Sentiasa mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh PDSA.
 • Memohon kebenaran kemasukan ke PDSA 3 hari sebelum kecuali bagi kes kecemasan yang perlu kemasukan segera.
 • Memastikan server sentiasa dipantau dan di update jika ada update terkini.
 • Memastikan perisian antivirus dipasang dan di update.
 • Memastikan kabel sentiasa kemas dan teratur.
 • Keselamatan, rangkaian, firewall, IPS, antivirus dibawah tanggungjawab agensi sendiri.
Permohonan Perkhidmatan MyGovCloud

Segala Pertanyaan dan Permohonan hendaklah dikemukakan melalui mygovcloudpdsa@digital.gov.my